Podstawy prawne działania - akty prawne


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn zm.).

Inspektorat działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

________________________________________

Załączniki:

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z późn. zm. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. - otwórz..

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. - otwórz..

Ustawa Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r. - otwórz..

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 r. - otwórz..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki z dnia 3 lipca 1980 r. - otwórz..

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutego 1928 r. - otwórz..


Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 26.05.2022, 09:26
Dokument oglądany razy: 45
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 11.01.2022